Kaksoistutkinto

Voit suorittaa kaksoistutkinnon eli ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon rinnakkain.

Mitä kaksoistutkinto käytännössä tarkoittaa?

Opiskelet "kevytversion" lukiosta. Lukion perusopiskelijat suorittavat 150 opintopistettä, mutta kaksoistutkintoa suorittava opiskelee vain ylioppilastutkintoon kuuluvien aineiden opintoja. Tällöin lukio-opintoja tulee yleensä 60 - 90 opintopisteen verran omasta ainevalikoimasta riippuen. Tutustu ylioppilastutkintoon täällä. Kaksoistutkinto-opiskelija voi aloittaa YO-kirjoitukset aikaisintaan suoritettuaan puolet ammatillisesta tutkinnosta eli 90 osaamispistettä.

Omat kirjoitusaineet kannattaa valita ensisijaisesti oman kiinnostuksen pohjalta. Jos tiedät hakeutuvasi tutkinnon jälkeen korkeakouluopintoihin, kannattaa valita myös jatko-opintojen kannalta hyödyllisiä aineita. Ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa pisteytetään viisi ainetta, yliopistoissa hakukohteesta riippuen 3 - 6 ainetta. 

Lukiolaiset opiskelevat YO-kirjoituksia varten aineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opinnot, joista YO-tehtävät laaditaan. Lisäksi lähes kaikki osallistuvat kertauskursseille, joissa harjoitellaan YO-kirjoituksiin.

Kaksoistutkintoon hakevan kannattaa huomioida, että kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa ei anneta mahdollisuutta suorittaa kaikkia mainittuja lukio-opintoja vaan YO-kirjoituksiin lähdetään suppeammalta pohjalta. Tämä vaikuttaa väistämättä kirjoitustulokseen, mikä on hyvä tiedostaa etukäteen, jos omat tavoitteet ovat korkealla. Asia kannattaa selvittää ennen hakuaikaa hakukohteen opinto-ohjaajalta.

Ammatillista tutkintoa suorittavalta tai tutkinnon jo suorittaneelta ei vaadita mitään tiettyä määrää lukio-opintoja. Ammatillinen tutkinto antaa itsessään oikeuden suorittaa YO-tutkinto. Käytännössä tutkinnosta ei kuitenkaan pääse läpi ilman lukio-opintoja.

Kenelle kaksoistutkinto sopii?

Lukiosta saa hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan ja varsinkin tekniikan aloilla myös fysiikan ja/tai kemian osaamista tarvitaan jatko-opintoihin.

Miten haen kaksoistutkintoon?

Hae yhteishaussa ammatilliseen tutkintoon. Voit ilmoittaa hakulomakkeella kiinnostuksesi kaksoistutkintoon. Voit myös kertoa kiinnostuksestasi ammatillisen opinto-ohjaajalle ennen opintojen alkua syksyllä.

Mäntsälän lukiossa on aloitettava lukio-opinnot heti ensimmäisen vuoden alussa, koska matematiikan ja äidinkielen ensimmäiset opintojaksot ovat tarjolla vain ensimmäisessä periodissa.

Miten kaksoistutkintoa opiskellaan?

Opiskelijoilla on yleensä kaksi periodia lukiota vuodessa. Sen lisäksi voi joutua suorittamaan joitain opintojaksoja itsenäisesti nettilukion kautta.

Keuda Lukkarinpolun opiskelijoillla on lukioperiodien ja ammatillisten jaksojen lisäksi myös sekajaksoja, jolloin liikutaan lähes päivittäin lukion ja ammattiopiston välillä. Pitkän matematiikan opiskelu on käytännössä mahdollista vain Lukkarinpolun opiskelijoille, koska pitkän matematiikan kursseja on joka periodissa.

Jokaisen opiskelijan opinto-ohjelma räätälöidään erikseen ja jaksotukseen vaikuttaa olennaisesti se, mitä aineita opiskelija valitsee. Ammatillisen koulutuksen puolella kaksoistutkinto-opiskelija etenee eri tahtiin kuin ne, jotka suorittavat pelkkää ammatillista tutkintoa: opiskelija ei jää mistään "jälkeen" ammattiopinnoissa, hän vain suorittaa opintonsa omassa aikataulussaan.

Mäntsälän ulkopuolella ammatillista tutkintoa suorittaville suosittelemme lukio-opintojen tekemistä oman ammattiopiston yhteistyölukiossa. Tämä siksi, että monissa yksiköissä on kaksoistutkinto-opiskelijoille suunniteltu valmis malli lukio-opintojen ja ammattiopintojen yhdistämiseen, mikä helpottaa opiskelijan elämää huomattavasti.

Kannettavan tietokoneen ja muiden opiskelumateriaalien hankinta

Jokaisella lukiossa opiskelevalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Ammatillinen oppilaitos vastaa kaksoistutkinto-opiskelijoiden koneiden hankinnasta. Kirjojen hankinnan hoitaa lukio. Suurin osa oppimateriaalista on sähköistä. 

Lisätietoja kaksoistutkinnosta: Opinto-ohjaaja Sirpa Repo, puh. 040 3145 303, sirpa.repo @ mantsala.fi. 

Diaesitys kaksoistutkinnosta.

Apuvalikko

Hakulomake