Hakeminen Mäntsälän lukioon

Tietoa kevään 2023 hakijoille järjestettävistä lähtötasotesteistä ja tulohaastatteluista.

Hae kevään 2023 yhteishaussa 21.2. - 21.3. klo 15.00. Yhteishaku toteutetaan Opintopolku.fi:ssä.

Hakuinfon 12.1.2023 esitys on nähtävissä täällä.

Heti yhteishaun päätyttyä Mäntsälän peruskoululaiset saavat omilta opoiltaan linkin kyselyyn, jossa tiedustellaan lukion ainevalintoja. Kyselyyn vastaavat vain ne, jotka ovat hakeneet Mäntsälän lukioon ykköstoiveena. Muualta kuin Mäntsälän peruskouluista hakeneille linkki lähetetään Opintopolun hakemuslomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin. Kyselyn pohjalta lukio tekee kaikille ensimmäisen vuoden opintojaksovalinnat ja lukujärjestykset. Muilta kuin ykköstoiveilta Mäntsälän lukioon valituille tehdään valinnat kesäkuussa yhteisvalinnan tulosten selvittyä. Lukio ottaa tällöin yhteyttä hakijaan puhelimitse.

Mäntsälän lukioon ykkössijalta hakevat tulevat lukiolle huhtikuussa (päivä ilmoitetaan myöhemmin tässä ja koulun etusivulla) 75 minuutin oppitunnille. Tällöin tutustutaan omaan ryhmänohjaajaan ja vastataan tulokyselyyn sekä tehdään lähtötasotestit englannissa, ruotsissa ja matematiikassa. Nämä toimivat pohjana tulohaastattelulle, jonka lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja järjestävät lukiolla huhti - toukokuun aikana. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan huhtikuussa. Tulohaastattelu ei vaikuta lukion opiskelijavalintaan, vaan haastattelun tarkoituksena on selvittää hakijan odotuksia ja tavoitteita lukion ja mahdollisesti myös jatko-opintojen suhteen. Haastattelussa keskustellaan myös mahdollisista tuen tarpeista lukio-opiskelun aikana.

Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan to 15.6.2023. Tieto opiskelupaikasta tulee valituille Opintopolun kautta sähköpostilla. Paikka otetaan vastaan Opintopolun kautta to 22.6. klo 9.00 mennessä (jos haluat valintakirjeen kesäkuussa) tai to 29.6. mennessä, jolloin valintakirje tulee vasta elokuussa. 

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä opiskelumateriaalit ja -välineet ovat ilmaisia, joten hankimme kaikille opiskelijoille tietokoneet ja oppikirjat. Tietokone on lainakone, sitä ei saa omaksi lukion päätyttyä. Mikäli et halua koulun tarjoamaa konetta, ilmoita siitä lukiolle valintakirjeessä tulevan ohjeen mukaisesti.

Hakeminen Mäntsälän lukioon kesken lukuvuoden tai yhteishaun ulkopuolelta

Hakeminen yhteishaun ulkopuolelta, kesken lukuvuoden tai siirto-opiskelijaksi hakeminen (siirtyminen toisesta lukiosta) tapahtuu siten, että otat ensin yhteyttä opinto-ohjaajaan sirpa.repo(at)mantsala.fi, 040 3145 303 tai rehtoriin henna.komi(at)mantsala.fi, 040 3145 300.

Sinun tulee täyttää hakulomake ja tuoda se huoltajan allekirjoituksella varustettuna (alle 18-vuotiaat) koulun opintotoimistoon. Lisäksi tarvitsemme peruskoulun päättötodistuksen ja todistukset mahdollisista muista opinnoista (lukio, kansanopisto, ammattiopisto tms.) sekä erotodistuksen edellisestä oppilaitoksesta, mikäli olet vaihtamassa oppilaitosta.

Huom. Mäntsälän lukioon pääsemiseksi edellytetään, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,1 - tai että sinulla on jo takanasi vähintään vuoden verran lukio-opintoja toisessa lukiossa siten, että pystyt osoittamaan valmiutesi lukio-opintoihin.

 

 

Apuvalikko

Hakulomake