Opintojaksotarjonta Mäntsälän lukiossa

Mäntsälän lukiossa on tarjolla samat valtakunnalliset opintojaksot kuin muissakin lukioissa. Lisäksi on valittavissa runsaasti koulun omia paikallisia opintojaksoja. Tässä on luettelo kaikista uuden opetussuunnitelman mukaisista jaksoista. Uusi opetussuunnitelma koskee lukionsa syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneita. (vltk = valtakunnallinen, pk = paikallinen)

Tässä mainittujen opintojaksojen lisäksi opiskelija voi suorittaa maksutta avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston kursseja. Teemme lukuvuosittain koosteen lukiolaisille sopivista kursseista.

Biologia   
BI1 Elämä ja evoluutio  pakollinen
BI2+3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutus ekosysteemeihin pakollinen
BI4 Solu ja perinnöllisyys  vltk valinnainen
BI5 Ihmisen biologia  vltk valinnainen 
BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset  vltk valinnainen
BI7 Biologian kokeelliset menetelmät pk valinnainen 
BI8 Biologian kertaus  pk valinnainen 
BI9 Eläimellistä menoa! pk valinnainen
BI10 Kansantalous - kansanterveys pk valinnainen
   
Englanti (A-kieli)  
ENA1+2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, englanti globaalina kielenä pakollinen
ENA3 Englannn kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä pakollinen
ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä pakollinen
ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede pakollinen
ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä pakollinen
ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa vltk valinnainen
ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen vltk valinnainen
ENA9 peruskoulun kertaus pk valinnainen
ENA10 Englannin 1. vuoden opintojen kertaus pk valinnainen
ENA11 Abitrain pk valinnainen
ENA12 Game Programming in English pk valinnainen
   
Filosofia  
FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun pakollinen
FI2 Etiikka pakollinen
FI3 Yhteiskuntafilosofia vltk valinnainen
FI4 Totuus vltk valinnainen
   
Fysiikka  
FY1+2 Fysiikka luonnontieteenä, ympäristössä ja yhteiskunnassa pakollinen
FY3 Energia ja lämpö vltk valinnainen
FY4 Voima ja liike vltk valinnainen
FY5 Jaksollinen liike ja aallot vltk valinnainen
FY6 Sähkö vltk valinnainen
FY7 Sähkömagnetismi ja valo vltk valinnainen
FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen vltk valinnainen
FY9 Fysiikan kertaus pk valinnainen
FY10 Fysiikan kokeelliset menetelmät pk valinnainen
TÄT01 Tähtitiede: Linnunradan tuolla puolen pk valinnainen
   
Historia  
HI1 Ihminen, ympäristö ja historia pakollinen
HI2 Kansainväliset suhteet pakollinen
HI3 Itsenäisen Suomen historia pakollinen
HI4 Euroopplainen ihminen vltk valinnainen
HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi vltk valinnainen
HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat vltk valinnainen
HI7 Maailma tänään pk valinnainen
HI8 Historian kertaus pk valinnainen
HI9 Urheiluhistoria pk valinnainen
   
Kemia  
KE1+2 Kemia: minä ja kestävä tulevaisuus pakollinen
KE3 Molekyylit ja mallit vltk valinnainen
KE4 Kemiallinen reaktio vltk valinnainen
KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous vltk valinnainen
KE6 Kemiallinen tasapaino vltk valinnainen
KE7 Kemian kokeelliset menetelmät pk valinnainen
KE8 Kemian kertaus pk valinnainen
   
Kuvataide  
KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit pakollinen
KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt pakollinen
KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa vltk valinnainen
KU4 Taiteen monet maailmat  vltk valinnainen
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi vltk valinnainen
KU5 Nykytaide pk valinnainen
KU6 Valokuvailmaisu pk valinnainen
KU7 Videoilmaisu pk valinnainen
KU8 Keramiikka pk valinnainen
   
Liikunta  
LI1 Oppiva liikkuja  pakollinen
LI2 Aktiivinen elämä pakollinen
LI3 Uudet mahdollisuudet vltk valinnainen
LI4 Yhdessä liikkuen (vanhojen tanssit) vltk valinnainen
LI5 Virkistystä liikunnasta vltk valinnainen
LILD4 Liikunnan lukiodiplomi vltk valinnainen
LI6 Palloilulajit 1 pk valinnainen
LI7 Palloilulajit 2 pk valinnainen
LI8 Abiliikunta pk valinnainen
LI9 Liikuntaa sydämellä pk valinnainen
LI10 Kuntosali pk valinnainen
LI11 Urheiluvalmennus pk valinnainen
   
Maantiede   
GE1 Maailma muutoksessa pakollinen 
GE2 Sininen planeetta  vltk valinnainen 
GE3 Yhteinen maailma  vltk valinnainen 
GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta  vltk valinnainen 
GE5 Kiertotalous vai kiero talous? pk valinnainen 
GE6 Maantieteen kertaus  pk valinnainen 
   
Matematiikka - lyhyt  
MAY1 Luvut ja yhtälöt (yhteinen pitkän kanssa) pakollinen
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt pakollinen
MAB3 Geometria pakollinen
MAB4 Matemaattisia malleja pakollinen
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen
MAB6+7 Talousmatematiikka pakollinen
MAB8 Matemaattinen analyysi vltk valinnainen
MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat vltk valinnainen
MAB10 Lukion lyhyen matematiikan kertaus pk valinnainen
MAB11 Matematiikan opintojaksojen 1 - 2 kertaus pk valinnainen
   
Matematiikka - pitkä  
MAY1 Luvut ja yhtälöt (yhteinen lyhyen kanssa) pakollinen
MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 pakollinen
MAA3 Geometria pakollinen
MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit pakollinen
MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 pakollinen
MAA6 Derivaatta pakollinen
MAA7 Integraalilaskenta pakollinen
MAA8 Tilastot ja todennäköisyys pakollinen
MAA9 Talousmatematiikka pakollinen
MAA10 3D-geometria vltk valinnainen
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria vltk valinnainen
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma vltk valinnainen
MAA13 Pitkän matematiikan tukikurssi pk valinnainen
MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi pk valinnainen
MAA15 Kompleksiluvut ja matriisilaskenta pk valinnainen
MAA16 Jatko-opintojen matematiikkaa pk valinnainen
   
Musiikki  
MU1 Intro - kaikki soimaan pakollinen
MU2 Syke- soiva ilmaisu pakollinen
MU3 Genre - globaali uteliaisuus vltk valinnainen
MU4 Demo - luovasti yhdessä vltk valinnainen
KUO Kuoro pk valinnainen
BÄN Bändisoitto pk valinnainen
MUS01 Matalan kynnyksen musisointi pk valinnainen
MUK Kitarakurssi pk valinnainen
MUB Biisipaja pk valinnainen
   
Opinto-ohjaus  
OP1 Minä opiskelijana pakollinen
OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus pakollinen
   
Psykologia  
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen pakollinen
PS2 Kehittyvä ihminen vltk valinnainen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen vltk valinnainen
PS4 Tunteet ja mielenterveys vltk valinnainen
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen vltk valinnainen
PS6 Sosiaalipsykologia pk valinnainen
PS7 Psykologian kertauskurssi pk valinnainen
   
Ruotsi - toinen kotimainen kieli B1-oppimäärä  
RUB1+2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen pakollinen
RUB3 Kulttuuri ja mediat pakollinen
RUB4 Ympäristömme pakollinen
RUB5 Opiskelu- ja työelämä pakollinen
RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen vltk valinnainen
RUB7 Kestävä elämäntapa vltk valinnainen
RUB8 Ruotsin abitreenit pk valinnainen
RUB9 Ruotsin kielioppikurssi abiturienteille pk valinnainen
RUB10 Peruskoulun kertaus pk valinnainen
   
Terveystieto  
TE1 Terveys voimavarana pakollinen
TE2 Terveys ja ympäristö vltk valinnainen
TE3 Terveys ja yhteiskunta vltk valinnainen
TE4 Terveystiedon kertaus pk valinnainen
   
Uskonto
 
UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä pakollinen
UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko pakollinen
UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä vltk valinnainen
UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa vltk valinnainen
UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa vltk valinnainen
UE6 Uskonto, tiede ja media vltk valinnainen
   
Vieraat kielet B3-kieli: espanja, ranska, saksa,venäjä  
VKB31 Perustason alkeet 1 vltk valinnainen 
VKB32 Perustason alkeet 2  vltk valinnainen 
VKB33 Perustason alkeet 3  vltk valinnainen
VKB34 Perustaso 1  vltk valinnainen 
VKB35 Perustaso 2   vltk valinnainen 
VKB36 Perustaso 3 vltk valinnainen
VKB37 Perustaso 4  vltk valinnainen 
VKB38 Perustaso 5  vltk valinnainen 
   
Äidinkieli - suomen kieli ja kirjallisuus   
ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen pakollinen
ÄI2+3 Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus 1 pakollinen
ÄI4 Kirjallisuus 1 pakollinen
ÄI5 Tekstien tulkinta 1 pakollinen
ÄI6+7 Kirjoittaminen 1 ja vuorovaikutus 2 pakollinen
ÄI8 Kirjallisuus 2 pakollinen
ÄI9 Vuorovaikutus 3 vltk valinnainen
ÄI10 Kirjoittaminen 2 vltk valinnainen
ÄI11 Tekstien tulkinta 2 vltk valinnainen
ÄI12 Kielenhuolto pk valinnainen
   
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  
S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen pakollinen
S22+3 Kieli- ja tekstitietoisuus ja vuorovaikutus pakollinen 
S24 Kirjallisuus pakollinen 
S25 Tekstien tulkinta pakollinen 
S26 Kirjoittaminen 1 pakollinen
S27 Vuorovaikutus 2 pakollinen
S28 Kirjallisuus 2 pakollinen
S29 Vuorovaikutus 3 vltk valinnainen
S210 Kirjoittaminen 2 vltk valinnainen
S211 Tekstien tulkinta vltk valinnainen
   
Yhteiskuntaoppi  
YH1 Suomalainen yhteiskunta  pakollinen
YH2 Taloustieto pakollinen
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma  pakollinen
YH4 Lakitieto vltk valinnainen
YH5 Yhteiskuntaopin kertaus pk valinnainen
   
Valinnaisia opintojaksoja  
Arjen hyvinvointi  
AT1 Tietotekniikan perusteet  
AT2 Tieto ja tiedon esittäminen  
AT3 Ohjelmoinnin perusteet  
AT4 Tietotekniikkaprojekti  
ROB Elektroniikan ja ohjelmoinnin perusteet  
Kulttuuripassi  
Nuorisovaltuustotoiminta  
Opiskelijakuntatoiminta  
Opiskelijavaihto ES  
Opiskelijavaihto RA  
Pörssikurssi  
Tutor-toiminta   
Työelämä- ja opiskeluvalmiudet  
Työelämään tutustuminen  
Urasuunnittelu  
Vapaaehtoistyö  

Apuvalikko

Hakulomake