Lomakkeet

Ajokortista liikennekasvatuksen kurssi - lomake hyväksilukua varten (LOPS2016). Opiskelija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen liitteineen ryhmänohjaajalle. Muista ILMOITUS RO:lle ennen ajokortin aloittamista!

Eroilmoitus (Word), Eroilmoitus (PDF)

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiseksi (yli 1kk keskeytys)

Hakulomake yhteishaun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

HOPS-lomake opintojen suunnittelua varten. PDF-versio. Word-versio.

Itsenäisesti opiskeltava opintojakso

Kiinteistön käyttölupahakemus

Lupa tiedonsiirtoon toisella asteella

Opintojen hyväksilukeminen

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan (Word)
Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan (PDF)

Poissaolon pyyntö ja lupa (Huoltaja/vanhempi voi tehdä lomahakemuksen Wilman lomakkeella.)

Sitoumus lukion maksaman opintojakson suorittamiseen

Sitoumus Nettilukiossa suoritettavan opintojakson maksamiseen

Sitoumus oikeuteen käyttää kunnan hankkimaa henkilökohtaista tietokonetta opintojen aikana

Sopimus työelämäjakson suorittamisesta

Suostumus opiskelua koskevien tietojen luovuttamiseen

TET-sopimus
- täytettävä ennen TETin aloittamista

 

Useimmat lomakepohjat löytyvät myös opintotoimiston edestä lomakepidikkeestä.

 


Apuvalikko

Hakulomake