Lomakkeet

Ajokortista liikennekasvatuksen kurssi - lomake hyväksilukua varten. Opiskelija täyttää lomakkeen ja toimittaa sen liitteineen ryhmänohjaajalle. Muista ILMOITUS RO:lle ennen ajokortin aloittamista!

Eroilmoitus (Word), Eroilmoitus (PDF)

Hakulomake yhteishaun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille     

HOPS-lomake opintojen suunnittelua varten. PDF-versio. Word-versio.

Itsenäisesti opiskeltava kurssi  

Kiinteistön käyttölupahakemus  

Koetilanteen erityisjärjestelyt 

Opintojen hyväksilukeminen

Pitkän matematiikan vaihtaminen lyhyeen matematiikkaan

Pakollisten kurssien suorittaminen - kurssimäärän tarkistuslomake päättötodistusta varten

Poissaolon pyyntö ja lupa

Sitoumus lukion maksaman kurssin suorittamiseen (avoimen korkeakoulun opinnot)

Suostumus opiskelua koskevien tietojen luovuttamiseen

TET-sopimus
- täytettävä ennen TETin aloittamista

Vapautus lukio-opiskelusta määräajaksi 

 

Useimmat lomakepohjat löytyvät myös kanslian edestä lomakepidikkeestä.

 


Apuvalikko

Hakulomake