Lukio-TET

HUOM. Oppivelvollisten eli syksyllä 2021 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneiden TET muutetaan kustannussyistä vapaaehtoiseksi. Osallistuminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa ja koulun yhteisesti järjestämiin ja maksamiin tilaisuuksiin edelleen pakollista.

Lukio-TET antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua jatko-opintoihin ja työelämään. Jokainen opiskelija käy vähintään kaksi päivää lukion aikana tutustumassa opiskelu- ja työpaikkaan. Halutessaan opiskelija voi käyttää TET-päiviin yhteensä kuusi opiskelupäivää.

TET-paikka valitaan oman jatko-opintosuunnitelman pohjalta!

  1. Opiskelija etsii TET-paikkaa ensisijaisesti itse, mutta saa tarvittaessa apua opinto-ohjaajalta. TET-paikan tulee liittyä omaan jatkosuunnitelmaan.
  2. Paikat hyväksyy opinto-ohjaaja, joten opiskelijan tulee hyväksyttää suunnitelmansa opinto-ohjaajalla ennen TET-vierailun sopimista. TET-sopimus on allekirjoitettava opon kanssa ennen TET-päivän alkamista työpaikalla. Opiskelupaikkaan tutustumiseksi riittää pelkkä suullinen sopimus opon kanssa.
  3. Opiskelija huolehtii itse TET-vierailun kustannuksista.
  4. TETin jälkeen opiskelija laatii raportin annetujen ohjeiden pohjalta. Ohjeisiin tulee tutustua ennen TETin alkua. Raportti tulee palauttaa VIIKON kuluessa, jotta opo voi kuitata poissaolon aiheelliseksi. Lähetä raportti OPOlle Wilmalla.

Raportointiohje - työpaikkaan tutustustuminen
Kirjoita tiivis ja ytimekäs, ilmaisultaan huoliteltu 350 sanan raportti, jossa kerrot

- missä olit tutustumassa, mikä on organisaation/yrityksen toimiala ja tarkoitus, mitä siellä tehdään
- mitä näit, koit ja kuulit päivän aikana (huom. älä tyydy pelkkään faktojen kuvailuun vaan pohdi kokemuksiasi)
- millaisiin työtehtäviin pääsit tutustumaan, mitä niissä tapahtui
- mitä uutta, yllättävää, innostavaa, haastavaa, tylsää tms. kohtasit
- mitä pääsit itse tekemään (jos pääsit)
- miltä tuntuisi työskennellä ko. työpaikassa / työtehtävissä, mikä oli kiinnostavaa ja mikä ehkä ei, perustele näkemyksesi
- millaista osaamista ja ominaisuuksia työssä tarvitaan ja miten arvioit itse pystyväsi hankkimaan tarvittavaa osaamista ja taitoja
- mitä muita havaintoja pidät tärkeinä omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen
- mitä ajatuksia sinulla kokonaisuutena syntyi TET-päivän perusteella omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen

Raportointiohje - opiskelupaikkaan tutustustuminen
Kirjoita tiivis ja ytimekäs, ilmaisultaan huoliteltu 250 sanan raportti, jossa kerrot

- missä oppilaitoksessa ja koulutuksessa kävit tutustumassa
- mitä teit, näit, kuulit ja koit vierailun aikana (huom. älä tyydy pelkkään faktojen kuvailuun vaan pohdi kokemuksiasi)
- mitä uutta opit
- mitä ajatuksia sinulla kokonaisuutena syntyi TET-päivän perusteella omaan koulutus- ja urasuunnitelmiisi liittyen

Raportti tulee palauttaa VIIKON kuluessa, jotta opo voi kuitata poissaolon aiheelliseksi. Lähetä raportti OPOlle Wilmalla.

Tietoa TETistä työnantajalle / oppilaitoksen edustajalle. 

 

Apuvalikko

Hakulomake