Det finska gymnasiet i ett nötskal

Det finska gymnasiet i ett nötskal

 • börjar efter den nioåriga, obligatoriska grundskolan
 • tar tre år i genomsnitt
 • samma studiegrupp kan ha studerande som är 16-19 år gamla
 • skolåret börjar i mitten av augusti och slutar i slutet av maj eller i början av juni
 • skolåret är indelat i fem perioder som varar sex veckor
 • en lektion är 75 minuter lång.
 • man studerar 4-7 ämnen i en period
 • man har ungefär 20-22 lektioner i varje ämne per period
 • i slutet av varje period arrangeras en provvecka, då man inte har någon undervisning utan deltar bara i prov och repetitionstimmar.
 • för att få avgångsbetyget måsta man avlägga minst 75 kurser och klara studentexamen.

Kurser

 • obligatoriska kurser
 • valfria kurser (nationella och skolans egna)
 • tillämpade kurser (t.ex. körsång, aktivt deltagande i studentnämnden, utbytesprogram osv.)
 • studerande måste välja 47-51 obligatoriska kurser och minst 10 valfria kurser. Resten kan de välja fritt från kursutbudet.
 • Om man inte får godkänt i kursprovet kan man omtentera kursen. Tentan arrangeras efter varje period.  

Studentexamen

 • organiseras på hösten och våren
 • man måste klara provet i minst fyra ämnen
 • modersmål (finska i denna skola) är obligatoriskt
 • en examen bör vara A-nivå (vanligtvis lång lärokurs i engelska eller matematik)
 • resten kan man välja mellan matematik, svenska, engelska, franska, tyska, ryska, spanska, biologi, psykologi, livsåskådningskunskap, fysik, geografi, historia, filosofi, kemi, hälsokunskap, religion, samhällslära
 • alla examina är skriftliga och främmande språk samt det andra inhemska språket  har också hörförståelseprov
 • en skriftlig examen varar högst sex timmar
 • man kan avlägga studentexamen i faser: en del av proven på hösten och en del på våren.
 • man kan delta i  högst sex prov per höst / vår
 • provet kan omtenteras om man inte är nöjd med resultatet
 • Efter att ha avlagt studentexamen får man ett studentbetyg och en vit mössa

Apuvalikko

Hakulomake