Mäntsälän lukion opiskelijapalaute 2020

Mäntsälän lukiossa on todella tyytyväisiä opiskelijoita! Kaikki Mäntsälän lukiosta valmistuvat vastaavat lukion lopussa nimettömään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn. Keväällä 2020 valmistuneet arvioivat Mäntsälän lukiota seuraavasti:

Kyselyn arviointiasteikko 1 - 5.

Voin suositella opiskelua Mäntsälän lukiossa myös muille.   4,7
Opiskelu on ollut riittävän vaativaa. 4,7
Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana. 4,7
Olen tyytyväinen saamaani opinto-ohjaukseen (OPO, RO, AO) 4,7
Olen saanut tarvitessani tukea ryhmänohjaajalta. 4,7
Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka. 4,6
Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana.  4,6
Olen saanut tarvitessani tukea ja ohjausta oppimiseeni. 4,6
Opiskelijoita on kohdeltu lukiossa tasa-arvoisesti. 4,6
Olen saanut riittävästi lukion kurssivalintoihin liittyvää ohjausta. 4,6
Olen saanut riittävästi ohjausta jatko-opintoihin hakemisessa. 4,6
Koulutus on antanut hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 4,6
Minulla on ollut mahdollisuus valita haluamiani kursseja. 4,5
Olen saanut riittävästi ammatinvalintaan liittyvää ohjausta. 4,5
Opettajat ovat ammattitaitoisia.  4,4

 

smilies 110650 1280

Apuvalikko

Hakulomake