Mäntsälän lukion opiskelijapalaute 2021

Mäntsälän lukiossa on todella tyytyväisiä opiskelijoita! Kaikki Mäntsälän lukiosta valmistuvat vastaavat lukion lopussa nimettömään opiskelijatyytyväisyyskyselyyn. Keväällä 2021 valmistuneet arvioivat Mäntsälän lukiota seuraavasti:

Kyselyn arviointiasteikko 1 - 5.

Voin suositella opiskelua Mäntsälän lukiossa myös muille.   4,7
Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana. 4,6
Opiskelu on ollut riittävän vaativaa. 4,6
Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet koulutuksen aikana. 4,6
Olen tyytyväinen saamaani opinto-ohjaukseen (OPO, RO, AO) 4,6
Opiskelijoita on kohdeltu lukiossa tasa-arvoisesti. 4,6
Minulla on ollut mahdollisuus valita haluamiani kursseja. 4,6
Olen saanut riittävästi lukion kurssivalintoihin liittyvää ohjausta. 4,6
Olen saanut tarvitessani tukea ja ohjausta oppimiseeni. 4,5
Olen saanut tarvitessani tukea ryhmänohjaajalta. 4,5
Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka. 4,5
Minulla on ollut mahdollisuus valita haluamiani kursseja. 4,5
Koulutus on antanut hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 4,4
Opiskeluryhmissä on vallinnut työrauha. 4,4

 

smilies 110650 1280

Apuvalikko

Hakulomake