Osaamisen tunnustaminen

Siirtyessäsi oppilaitoksesta toiseen tai suorittaessasi opintoja myös muualla kuin omassa oppilaitoksessasi voidaan muualla suorittamiesi opintojen kohdalla tehdä osaamisen tunnustaminen. Tarkoituksena on välttää samojen asioiden opiskelemista moneen kertaan. Tässä muutamia ohjeita osaamisen tunnustamiseen:

 Lukio-opintojen tunnustaminen  ammatillissa perustutkinnoissa. Tutustu näihin, mikäli suunnittelet ammatillista perustutkintokoulutusta! Ohjeista näet, mitä lukiokursseja voit siirtää osaksi ammatillisia opintoja.

Apuvalikko

Hakulomake