Lomakkeet

Eroilmoitus

Hakulomake yhteishaun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

HOPS-lomake opintojen suunnittelua varten. PDF-versio. Word-versio.

Itsenäisesti opiskeltava kurssi  

Kiinteistön käyttölupahakemus  

Koetilanteen erityisjärjestelyt 

Lupa vähempään kuin 4 kurssiin jaksossa 

Opintojen hyväksilukeminen  

Pakollisten kurssien suorittaminen - kurssimäärän tarkistuslomake päättötodistusta varten

Poissaolon pyyntö ja lupa

Suostumus opiskelua koskevien tietojen luovuttamiseen

TET-sopimus
- täytettävä ennen TETin aloittamista

Vapautus lukio-opiskelusta määräajaksi 

 

Useimmat lomakepohjat löytyvät myös kanslian edestä lomakepidikkeestä.

 


Apuvalikko

Hakulomake